Услуги

volvo truck

 

Автомобилна спедиция, основни направления: 

 

Скандинавски страни и Западна Европа, Близък Изток и Каспийски регион, внос-износ за Скандинавия и Балканския регионОсновни дестинации:


България – Скандинавия – България;

България – Западна Европа – България;

България – Балкански регион – България;

Европа – Иран, ИракЕвропа;

Европа близкия Изток /Армения, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Киргистан, Сирия, Йордания, Турция и др.Европа;

 

- Транзити

- Контейнерна спедиция

- Железопътна спедиция

- Комбинирани превози – суша-море-суша, суша-река-суша

- Превози на опасни и лесноразваляеми товари

- Извънгабаритни превози

- Групажни и частични превози

- Логистика, претоварване, складиране, реекспорт