Контакти

Truck Scania 

Административен и търговски офис:
 

София 1680, ул. Нишава 61, вх. Б


Златка Петрова

Генерален мениджър

   

Т/Ф: +359 2 958 72 56                   

М:    +359 888 876 115

Е:     vectorz@mail.bg

 

 

Стоян Йоцев

Търговски Директор

 

Т./Ф: +359 2 958 72 56; +359 2 958 16 18

 М:     +359 889 802 019

Е:     vectorz@abv.bg